İLHAM PANOSU

MOODBOARD

Bir ruh hali panosu, bir tasarım projesi için fikirlerin görsel bir temsilidir. En temelde, bir ruh hali panosu, görüntülerin bir kolajıdır .

Bu kolaj, bir projenin ilk planlama aşaması için tasarımcının başvuracağı bir araçtır. Bir danışan ve tasarımcı (veya kendi alanını tasarlamak isteyen herkes) arasındaki ilk tartışmalardan alınan fikirleri temsil eder. Amacı, tasarım çalışmasına fiilen başlamadan önce bir proje üzerinde net bir yön belirlemektir.

Bir ruh hali panosunun amacı, fikirleri keşfetmeye ve bir odanın veya proje alanının genel stilini, ruh halini, renklerini ve genel hissini anlamaya yardımcı olmaktır.