GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın almış oldukları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188) ve yürürlükteki diğer kanun hükümlerine tabidir.

3. Fiziksel bir ürün siparişi durumunda, nakliye masrafları olan nakliye masrafları alıcılar tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her hizmet ve ürün, özel kapsamdaki proje ve ürünler için ürün detay sayfasında aksi belirtilmedikçe, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, alıcı tarafından belirtilen adreste kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Ürün bu süre içinde teslim edilmezse, Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.

5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Müşavirlik ve iç mimari projelendirme gibi hizmetler bu kapsam dışındadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansız hale gelmesi halinde, satıcı bu durumu öğrendikten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmelidir. Toplam fiyat 14 gün içinde Alıcıya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜN ÖDENEMEZSE:

7. Alıcı'nın satın aldığı ürünün bedelini ödememesi veya banka kayıtlarında iptal etmesi halinde Satıcı'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTI İLE İZİNSİZ KULLANIM İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yapmış olduğu kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız yere kullanıldığının tespiti ve satılan ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmediğinin tespiti halinde Alıcı, sözleşme konusu ürünü masrafları SATICI'ya ait olmak üzere 3 gün içerisinde iade edecektir. SATICI'ya iade edilmelidir.

ÜRÜN PROSEKE EDILMEMIŞ NEDENLERDEN DOLAYI SÜRESI IÇINDE TESLIM EDILEMEZSE:

9. Satıcı'nın öngöremediği ve ürünün zamanında teslim edilemediği mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde Alıcı'ya haber verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzer bir ürünle değiştirilmesini veya engel kaldırılıncaya kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmışsa, bu ücret iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve iptal etmiş ise ürün bedeli bu iptalden itibaren 14 gün içerisinde bankaya iade edilecektir ancak bankanın 2-3 hafta içerisinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10. Alıcı, sözleşme konusu malları/hizmetleri teslim almadan önce inceleyecektir; Göçüklü, kırık, yırtılmış ambalaj vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo firmasından alınmayacaktır. Alınan mal/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimattan sonra malları/hizmetleri dikkatle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa, mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:


11. ALICI; Satın alınan ürünün kendisine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirmek kaydıyla, herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet ve danışmanlık gibi kalemler bu kapsam dışındadır.


12. SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BILGILENDIRILECEK ILETIŞIM BILGILERI:


ŞİRKET ÜNVANI: DURAN ORMAN URUNLERI SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES: DR. HASAN AKGUN BULVARI ORTA MAH. KURTOGLU SOK. NO:6/Z01 KAYNARCA - SAKARYA

ŞUBE: ESENTEPE, BÜYÜKDERE CD. LOFT RESIDENCE APT A BLOCK NO: 201 / 40, 34394 SISLI/İSTANBUL

EMAIL: info@icmimaronline.com

TEL: 0 (850) 242 0 142

CAYMA HAKKININ SÜRESI:

13. Alıcı bir hizmet satın aldıysa, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI'ya aittir.

15. Cayma hakkının kullanılabilmesi için SATICI'ya 14 (on dört) gün içerisinde iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunulması ve işbu sözleşmede yer alan "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16. Teslim edilen ürünün faturası 3. kişiye veya ALICI'ya, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturaları kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)

17. İade formu, İade edilecek ürünler, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

İADE KOŞULLARI:

18. SATICI, toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri cayma bildiriminin alınmasından itibaren en geç 10 gün içinde ALICI'ya iade etmek ve 20 gün içinde malları iade etmekle yükümlüdür.

19. ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir düşüş olması veya iadenin imkânsız hale gelmesi halinde ALICI, SATICI'nın zararlarını ALICI'nın kusuru oranında tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içerisinde mal veya ürünlerin doğru kullanımı nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

CAYMA HAKKI ILE KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER:

21. Bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajı ALICI tarafından açılmış ise Tüzüğe uygun olarak iade edilmesi mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile başlanmış olan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik gereğince cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin, kitapların, çoğaltılabilir yazılım ve programların, DVD, VCD, CD ve kasetlerin ve kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, teyp vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, test edilmemiş, sağlam ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI:

23. ALICI, ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması durumunda temerrüde düşmesi halinde kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; Doğacak masrafları ve avukatlık ücretlerini ALICI'dan talep edebilir, her halükarda ALICI'nın borcu nedeniyle temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun geç ifası nedeniyle SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT:

24. Akbank banka hesaplarımızdan herhangi birine (TL) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Havalesi) yaparak ulaşabilirsiniz.

25. Sitemizde yer alan kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınız için online tek ödeme veya online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde, siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.